OBCHODNÍ PODMÍNKY


Základní informace

V internetovém eshopu spisovatelky Věry Kadlecové se nabízí zájemcům výhradně knihy její vlastní literární tvorby.

Obchodní podmínky

Nákupní řád tohoto internetového eshopu se řídí zákonnými předpisy pro provoz elektronických a zásilkových služeb. Základní právní normou platnou v České republice je občanský zákoník, § 1751, zákona 89/2012 sb. Kupujícím je každý
zákazník - spotřebitel, který pošle objednávku prostřednictvím uvedeného eshopu.

Kontaktní údaje:

Věra Kadlecová
IČ - RČ 6262181277
email: vera@harlequinnaruby.net
telefon: 728301187
Prodávající není plátcem DPH

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu jako spotřebitel prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce tohoto eshopu.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1) Kupující provádí objednávku zboží vyplněním formuláře bez registrace.
2) Při zadávání objednávky si kupující vybere knihu, počet kusů, způsob platby a doručení.
3) Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko Odeslat objednávku. Údaje uvedené v objednávce jsou
prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
4) Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy.
Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího.

Dodací lhůta

Knihy jsou odesílány do tří dnů od zaplacení objednávky zákazníkem. Pokud ze závažných důvodů nemohou být odeslány, oznámí prodávající neprodleně důvod zpoždění a platný termín odeslání.

Platba a doprava

- Bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 0541230183/0800 vedeného u České spořitelny

- Dobírkou

- V hotovosti jen při osobním odběru dle dohody
- Doporučenou zásilkou u České pošty

- Zásilkovnou (s doručením na místo nejbližší vašemu bydlišti)

V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
Zboží je kupujícímu dodáno na adresu určenou kupujícím v objednávce.

Odstoupení od smlouvy a reklamace

Zákazník může knihu(y) vrátit v zákonné lhůtě 14 dnů, a to bez udání důvodu a v čistém, kompletním a nepoškozeném stavu. V takovém případě mu bude vrácena celá částka po odečtení poštovného. Peníze mu budou vráceny do 30 dnů od
odstoupení od smlouvy.
Vykazuje-li dodaná kniha vady, které považuje zákazník za nutné reklamovat, pošle prodávajícímu e-mail s číslem objednávky a názvem knihy. Zpětná adresa mu bude oznámena. V případě oprávněné reklamace mu budou uhrazeny náklady za dopravu a peníze do týdne vráceny. Reklamovaná kniha nesmí být poškozená, ani opotřebovaná četbou.

Závěrečné ustanovení

Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat
nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. dubna 2020